.

Odstąpienie od umowy

Każdy konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Można od niej odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wypełniając formularz, który należy pobrać w tym miejscu Wypełniony formularz prosimy wysłać na nasz adres e-mail: kontakt@bielbiel.pl lub dołączyć do zwracanej paczki.  Bieg terminu rozpoczyna się z dniem objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy znajdują się w regulaminie sklepu. 

Reklamacje

Każdy klient ma prawo do reklamacji zakupionego towaru, w sytuacji gdy okaże się on wadliwy z tytułu rękojmi. Reklamację najlepiej złożyć wypełniając formularz, który należy pobrać po tym linkiem. Wypełniony formularz prosimy wysłać na nasz adres e-mail: kontakt@bielbiel.pl lub dołączyć do zwracanej paczki.

W formularzu należy zawrzeć:

  • Opis wady,
  • Okoliczności i datę jej wystąpienia,
  • Dane klienta składającego reklamację,
  • Formę rekompensaty za wadliwy produkt.

Rekompensata za wadliwy produkt może przybrać postać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub kupujący może wnioskować o:

  • obniżenie ceny,
  • odstąpienie od umowy - w razie wady istotnej.

UWAGA!

W przypadku wrażliwych pod względem higienicznym towarów (bielizna) możliwy jest tylko zwrot jeśli towar jest w nienaruszonym fabrycznie opakowaniu.

Adres zwrotów:

F.H.U. "K&R" BIELECCY Katarzyna Bielecka

ul. Jutrzenki 15 

08-400 Garwolin

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas formularza reklamacyjnego.

0